Kasteesta hautaan

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, kodin siunaaminen ja hautaan siunaaminen.

Toimitukset liittyvät elämän tärkeisiin vaiheisiin ja ne ovat merkittäviä ja juhlallisia tapahtumia perheelle ja suvulle. Niihin liittyy myös vahvoja tunteita.

Näillä sivuilla annetaan ohjeita sekä toimitusten järjestämiseen että vieraille. Uskonelämän kannalta tärkeä kirkollinen tapahtuma on myös jumalanpalvelus ja siihen kuuluva ehtoollinen.

Toimitusten varaus: Kirkkoherranvirasto

Musiikkia kasteisiin, häihin, hautajaisiin

Toimitusten kaavat löytyvät virsikirjasta

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset tapahtuvat tietyn peruskaavan mukaan. Kaavat löytyvät virsikirjan lopusta. Usein on tapana tehdä tilaisuudesta ohjelmalehtinen, joka jaetaan kaikille läsnäolijoille. Lehtisessä voivat olla myös laulettavien virsien sanat.

Toimitusten yksityiskohdat vaihtelevat jonkin verran. Niistä voi sopia papin kanssa, joka neuvoo kaikissa toimitusten kulkuun liittyvissä asioissa. Pappi myös johtaa toimituksen kulkua.

Näillä sivuilla kirkolliset toimitukset esitellään evankelis-luterilaisen kirkon opin mukaan.

Lähde: http://www.evl.fi

 

 

 

 

Kaste

Kaste on hyvin keskeinen ja tärkeä toimitus. Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta. Lue lisää

Konfirmaatio
 

Konfirmaatio toimitetaan rippikoulun jälkeen. Nuori oppii rippikoulussa kristillisen uskon keskeiset asiat. Lue lisää

Avioliittoon vihkiminen
 

Kun pari vihitään avioliittoon, aviopuolisot sitoutuvat julkisesti toisiinsa ja avioliitolle pyydetään Jumalan siunausta. Lue lisää

Kodin siunaus
 

Kodin siunamisessa kiitetään kodista. Siinä pyydetään kodin asukkaille ja kaikille jotka siellä vierailevat Jumalan siunausta ja varjelusta. Virressä 471 todetaan "Hyvä Jumala kiitän kodista, omaisista perheestämme.." ja ... Lue lisää

Hautajaiset
 

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Se muistuttaa myös oman elämän rajallisuudesta. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin.  Lue lisää