Taipalsaaren seurakunnan hallinto

Seurakuntaa johtaa seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto sekä kirkkoneuvosto yhdessä kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa. Toimintamuotojen suunnittelua viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa ohjaavat johtokunnat.

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Seurakuntavaaleilla joka 4. vuosi valitaan luottamushenkilöt, joista koostuu seurakunnan 19 jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston jäsenet 2 vuodeksi. Kirkkovaltuusto valitsee 4-vuotisen valtuustokauden ajaksi myös luottamushenkilöistä johtokuntien jäsenet aikuistyö-, diakonia-, lähetys-, sekä jumalanpalvelus- ja musiikki- että lapsi- ja nuorisotyö toimintaan.

Kirkkoneuvostossa on 7 jäsentä ja sitä johtaa kirkkoherra. Varapuheenjohtajana toimii valtuuston valitsema luottamushenkilöjäsen. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston toimeenpanevana ja valmistelevana elimenä. Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo-oikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla.

Johtokunnat ohjaavat yhdessä viranhaltijoiden ja työtekijöiden kanssa toimintaa. Johtokunnissa on 6 jäsentä, joista yksi henkilö toimii puheenjohtajana.Eri työalojen työntekijät tai viranhaltijat kokoontuvat johtokuntien kanssa mm. vuosittain toimintasuunnitelman tekemiseen. Kirkkoneuvosto valitsee joukostaan edustajan, joka osallistuu johtokuntien kokouksiin.