Kellotapuli

Kirkon kellotapuli rakennettiin samaan aikaan kirkon kanssa, vuonna 1754. Kellotapulia peruskorjattu vuosina 1848 ja 1905.

Nykyisin kellotapuli palvelee kirkonkellojen soitossa, mutta menneinä vuosina kellotapulilla on mitä luultavimmin ollut moninaisemmat tehtävät mm. kirkon lämmitykseen tarvittavien polttopuiden säilytyksessä ja vainajien säilytyksessä.