Kappeli

Niiraskantiellä sijaitseva siunauskappeli on valmistunut 1989 ja vihitty käyttöön 11.2.1990. Siunauskappelin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Studio Vuorinen ky.

Taipalsaaren seurakunta sai varat siunauskappelin rakentamiseen 1976 kuolleen Hilma Tukiaisen testamentista. Omaisuutensa seurakunnalle testamentannut Tukiainen toivoi, että varat käytettäisiin "siunauskappelin rakentamiseen seurakunnan nykyisin käytössä olevalle hautausmaalle kristillisten hautauksien suorittamista varten tai muuhun hautausmaan kunnostamiseen".