Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen on tapana kokoontua muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus antaa omaisille, sukulaisille ja ystäville mahdollisuuden muistella vainajaa, lohduttaa toisiaan surussa ja ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta.

Muistotilaisuuteen esitetään yleensä kutsu haudalla omaisten toimesta. Myös käsiohjelmassa, sanomalehden kuolinilmoituksen yhteydessä tai henkilökohtaisesti etukäteen voidaan ilmoittaa tilaisuudesta. Muistotilaisuuden järjestämiseen tavanomaisia paikkoja ovat esimerkiksi seurakuntatalo, vainajan tai omaisten koti. Taipalsaaren seurakunnan seurakuntasalissa on tilat noin 80 hengen tilaisuuden järjestämiseen.

Muistotilaisuus on vapaamuotoinen tilaisuus, jonka viettämiseen ei ole virallista kaavaa. Omaiset järjestävät tilaisuuden usein vainajan elämäntapaa ja toiveita kunnioittaen. Muistotilaisuuden ohjelma voidaan rakentaa pyydettyjen puheenvuorojen, muistosanojen ja virsien tai muun musiikin ympärille. On hyvä tarjota mahdollisuus myös vapaalle sanalle.

Papilla ja kanttorilla on kokemusta muistotilaisuuksista ja heidän puoleensa voi kääntyä tilaisuuden järjestämisen käytäntöihin liittyen. Paikalliset tavat ja perinteet vaihtelevat muistotilaisuuksien osalta. Muistotilaisuudessa on usein kahvi- tai ruokatarjoilu.

Adressien lukeminen

Saapuneet adressit on yleensä tapana lukea muistotilaisuudessa. Lukija tai lukijat kannattaa sopia etukäteen ja adressit ottaa valmiiksi pois kuoristaan ja avata oikeasta kohdasta ennen lukemishetkeä. Adressien lukijan on hyvä tutustua mahdollisesti lähiomaisen kanssa teksteihin ennakkoon, etteivät esimerkiksi epäselvä käsiala tai vaikeat nimet aiheuta ongelmia lukemishetkellä. Luettaessa vainajan nimi mainitaan ainoastaan ensimmäisen adressin kohdalla. Jos adresseja ei lueta, joku omaisista voi kiittää osanotosta.

Muistopöytä

Muistotilaisuudessa voi olla esillä muistopöytä. Pöydälle on tapana laittaa valkea liina, kynttilöitä, vainajan kuva ja kukkia. Esille voidaan laittaa myös muutakin vainajaan ja tämän elämään liittyvää. Kaunis tapa muistuttaa hautajaisvieraita yhteisistä muistoista on vainajan elämänkaari valokuvina. Myös tärkeät esineet sopivat muistopöytään.

Omaiset voivat halutessaan pyytää pappia ja kanttoria osallistumaan muistotilaisuuteen. Asiasta voi sopia esimerkiksi toimituskeskustelun yhteydessä. Mikäli omaiset eivät tunne voimiensa riittävän, pappi voi tarvittaessa toimia myös muistotilaisuuden ohjaajana. Tilaisuuden musiikista voi niin sovittaessa huolehtia kanttori. Muistotilaisuuden virsistä on myös hyvä sopia etukäteen.

Joku omaisista voi muistotilaisuuden lopuksi kiittää mukana olleita osanotosta. Myöhemmin voi myös lähettää kiitoskortin tai -kirjeen vainajan muistoa kunnioittaneille tai julkaista kiitoksen sanomalehdessä.

Lähde: http://www.evl.fi