Hautauslupa

Hautaan siunaaminen ja tuhkaus voidaan toimittaa vasta, kun hautauslupa on saatu. Kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, ilmoittaa kuolemasta ja antaa hautausluvan hautauksesta huolehtivalle omaiselle tai vainajan kuljetuksesta huolehtivalle hautaustoimiston edustajalle. Hautauslupa toimitetaan kirkkoherranvirastoon ennen arkkuhautausta tai tuhkauksen jälkeen.

Tässä vaiheessa on hyvä sopia järjestelyistä seurakunnan kanssa. Hautaan siunaaminen on usein mahdollista toimittaa jo noin viikon kuluessa kuolemasta.

Hautajaisten järjestelyn voi kuitenkin aloittaa jo ennen hautausluvan saamista ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan alustavasti sopia siunaustilaisuudesta ja varata pappi ja kanttori.