Hautajaiset

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Se muistuttaa myös oman elämän rajallisuudesta. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. 

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Yhteyden voi ottaa puhelimitse tai käydä paikan päällä. Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunaustilaisuuden aika ja paikka sekä siunaava pappi ja tilaisuuden kanttori. Tämän jälkeen sovitaan hautauksen yksityiskohdista.

Omaiset ottavat yhteyttä siihen seurakuntaan, jonka hautausmaalle vainaja halutaan haudata.

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Tämä oikeus kuuluu hänelle, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta.

Vainajan siunaa tavallisesti seurakunnan pappi, mutta halutessaan omaiset voivat pyytää myös toisen seurakunnan pappia siunaamaan.

Toimituskeskustelussa ennen hautajaisia keskustellaan siunaavan papin kanssa siunaustilaisuuden käytännönjärjestelyistä. Tilaisuuden musiikki valitaan yhdessä kanttorin kanssa.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Vainajan tahto siunauksen toimittamisesta on otettava huomioon.

Lähde: http://www.evl.fi

Hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Taipalsaaren seurakunnan hautausmaalla on arkkuhautoja, uurnahautapaikkoja sekä uurnan sirottelualue.

Jos hautaus halutaan järjestää muualle kuin oman seurakunnan hautausmaalle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Pyynnöstä vainaja voidaan haudata uskonnollisesti neutraalille tunnustuksettomalle hauta-alueelle, joka sijaitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän ylläpitämän Rauhan hautausmaan yhteydessä.
Kyseinen alue on Imatran ja Lappeenrannan rovastikuntien yhteinen. Hautaamisjärjestelyistä tälle alueelle sovitaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon toimipisteen kautta. 

Monille omaisille on tärkeää surun kohtaamisen kannalta nähdä kuollut läheinen. Läheisen kuoltua voidaan pitää myös saattohartaus eli rukoushetki kuolleen luona sairaalan kappelissa, potilashuoneessa tai kodissa. Yleensä vainajan katsomista ei yleensä enää tehdä varsinaisessa siunauskappelissa.

Hautaustoimisto

Hautaustoimiston kanssa asioidaan yleensä ainakin arkun hankintaan, vainajan pukemiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa. Halutessaan omaiset voivat käyttää arkkupeitettä, mikä suvulla sellainen on käytössään. Arkkupeitteellä arkku voidaan peittää siunaustoimituksen ajaksi.

 

Lähde: http://www.evl.fi

Siunaustilaisuuden kulku
 

Siunaustilaisuuden kulkuun liittyvistä toiveista omaiset keskustelevat siunaavan papin ja musiikista vastaavan kanttorin kanssa. Lue lisää

Tuhkaus
 

Tuhkaus on vaihtoehto arkkuhautaukselle. Lue lisää

Muistotilaisuus
 

Siunaustilaisuuden jälkeen on tapana kokoontua muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus antaa omaisille, sukulaisille ja ystäville mahdollisuuden muistella vainajaa, lohduttaa toisiaan surussa ja ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta. Lue lisää

Hautauslupa
 

Hautaan siunaaminen ja tuhkaus voidaan toimittaa vasta, kun hautauslupa on saatu. Kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, ilmoittaa kuolemasta ja antaa hautausluvan hautauksesta huolehtivalle omaiselle tai vainajan ... Lue lisää

Hautauskulut
 

Hautaamiseen liittyvät kustannukset vaihtelevat seurakunnasta ja hautaustavasta riippuen, ja niihin voi tarvittaessa hakea hautausavustusta kunnan sosiaalitoimesta. Kalleimmat hankinnat ovat arkku tai uurna, hautapaikka ja hautaamiseen liittyvät palvelut sekä hautamuistomerkki. Lue lisää