Käytännön tietoa

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisen vihkimisen saa Suomessa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan pappi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Mikäli toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu toiseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen siunaustilaisuus. Avioliitto voidaan siunata myös silloin, kun kumpikaan aviopuolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon. Lisää tietoa avioliiton siunauksesta löytyy kohdasta Avioliiton siunaus.

Ennen avioliittoon vihkimistä täytyy suorittaa esteiden tutkinta.

Lähde: http://www.evl.fi