Esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, jolla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 1 viikko ennen ja aikaisintaan 4 kk ennen vihkimistä. 
Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta, paikan päällä kirkkoherranvirastossa tai toimittamalla postitse lomakkeen seurakuntaan.
Kun esteiden tutkinta tehdään virastossa, molempien osapuolien täytyy olla läsnä allekirjoittamassa lomake.
Jos lomake halutaan toimittaa postitse, lomakkeen voi tulostaa tästä ja allekirjoittaa sen todistajien läsnä ollessa. Tällöin lomakkeelle tulee pyytää myös todistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Esteiden tutkinta-asiat seurakunnassa hoitaa kirkkoherranvirasto.

Avioliiton solmimisen esteitä ovat muun muassa alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai lähisukulaisuus.

Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta eli toiselta nimeltään vihki-ilmoituksen. 
Kirkollista vihkimistä varten todistukselta täytyy löytyä myös Kirkollisessa vihkimisessä tarvittavat tiedot, eli maininta ev.lut. seurakunnasta johon kuulutte sekä merkintä rippikoulun suorittamisesta. Seurakunnasta pyydettyyn todistukseen nämä merkinnät tulevat ilman erillistä pyyntöä.

Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus postitetaan tutkinta-ajan päätyttyä kihlaparille kotiin. Jos olette pyytäneet esteiden tutkintaa seurakuntamme virastosta ja vihkimisenne toimittaa oman seurakuntamme pappi, todistus voidaan halutessanne säilyttää myös virastossa hääpäivään saakka.