Häiden valmisteluja

Kirkollinen vihkiminen ja avioliiton siunaus ovat itsessään nopeita toimituksia, mutta vaativat kuitenkin tiettyjä valmisteluja ennen tärkeää päivää.

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, jolla varmistetaan, että pari voidaan vihkiä lain mukaisesti. Niin esteiden tutkinta kuin vihkipapin ja kirkon tai muun vihkimiseen käytettävän tilan varaaminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Vihittävä pari tapaa vihkipapin ennen avioliittoon vihkimistä. Papin kanssa tutustutaan, käydään läpi vihkimiseen liittyviä käytännön asioita ja keskustellaan avioliiton merkityksestä. Vihkipari sopii papin kanssa käytettävästä vihkikaavasta yksityiskohtineen. Parin avioitumisen jälkeen käyttämä sukunimi tai sukunimet ilmoitetaan papille ennen vihkimistä.

Esteidentutkinnan yhteydessä sovitaan myös siitä, luetaanko vihkiparin avioliittoaikomus seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa ja mahdollisesti lehdessä julkaistavissa kirkollisissa ilmoituksissa. Avioliitto on aina julkinen, mutta vihkiparin toivomuksesta nimet voidaan jättää julkaisematta. 
Nimet voidaan "kuuluttaa" joko avioliittoon aikovia (ennen vihkimistä) tai avioliittoon vihittyinä (vihkimisen jälkeen).

Vihkipari voi tavata kanttorin toimituskeskustelun yhteydessä tai erikseen sovittuna aikana tai sopia puhelimitse vihkitoimituksessa käytettävästä musiikista. Kirkkomusiikin ammattilaisena kanttorilla on usein hyviä ehdotuksia tilaisuuden musiikiksi. Hääpari saa kertoa myös omista toiveistaan. Musiikkivalinnoissa on hyvä huomioida myös kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonne.

Virtuaalihäät

Vihkitilaisuutta voidaan harjoitella etukäteen. Tällöin läsnä voi olla muitakin henkilöitä, joilla on tehtävä itse toimituksessa, kuten bestman, kaaso tai morsiamen luovuttava isä. Harjoituksen yhteydessä vihkiparin voi tutustuttaa seurakunnan käytäntöihin, vihkipaikkaan, kirkon koristeluihin ja vihkimiseen liittyvään tapakulttuuriin myös kirkonpalvelija.

 

Lähde: http://www.evl.fi