Sukunimen valinta

Puolisoilla on avioliittoon mennessään valittavana kaksi vaihtoehtoa:

1) Puolisot voivat yhdessä päättää, että ottavat yhteisen sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa sukunimi, joka miehellä tai vaimolla viimeksi on ollut naimattomana ollessaan. Sen sijaan yhteiseksi sukunimeksi ei voi ottaa sukunimeä, jonka puoliso on saanut aikaisemman avioliiton perusteella.

2)Kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään.

Puoliso jonka sukunimi tulee muuttumaan sen johdosta, että puolisot ottavat yhteisen sukunimen, voi ottaa henkilökohtaiseen käyttöön sen sukunimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hänellä oli avioliittoon mennessään. Henkilökohtaista nimeä käytetään yhteisen sukunimen edellä.

Huomioitavaa sukunimen valinnassa

Sukunimen valinnassa on hyvä huomata se, että jos vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä yhteinen sukunimi, se tulee myös mahdollisten yhteisten lasten sukunimeksi.
Jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla lapsen syntymän hetkellä ei ole yhteistä sukunimeä, vanhemmilla on oikeus valita, kumman vanhemman sukunimen lapsi saa. 

Sukunimi ilmoitetaan papille ennen vihkimistä, yleensä papin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä.

Lisätietoja sukunimen valinnasta ja nimilaista:

Oikeusministeriön ohjeistukset

Finlex, nimilaki