Avioliiton siunaus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä.

Kun avioliitto on solmittu maistraatin kautta siviiliviranomaisen edessä tai toisessa kirkkokunnassa, sille voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisten avioliittojen kohdalla tai silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen.

Avioliiton siunaamisen kaava muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Keskeinen ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei myöskään ole sormusrukousta tai sormuslupauksia, sillä sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, paikka on papin ja siunattavan parin sovittavissa. Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu, musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.

Avioliiton siunaaminen etenee seuraavasti:

 • Johdantomusiikki
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • (Psalmi, vapaaehtoinen)
 • Rukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe siunattaville
 • Siunaaminen:
  • Kysymykset
  • Aviopuolisoiden siunaaminen
 • (Virsi, vapaaehtoinen)
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän -rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki

 

Avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma, joten siunaamisen voi suorittaa kuka tahansa suomalainen evankelis-luterilainen pappi missä päin maailmaa tahansa. Siunattaville voidaan antaa todistus avioliiton siunaamisesta.

 

Lähde: http://www.evl.fi