Avioliittoon vihkiminen

Kun pari vihitään avioliittoon, aviopuolisot sitoutuvat julkisesti toisiinsa ja avioliitolle pyydetään Jumalan siunausta.

Avioliittoon vihkiminen on pyhä toimitus. Se on samalla myös oikeudellinen tapahtuma. Vihittyä avioparia koskee avioliittolaki, joka kertoo puolisoiden oikeudet ja velvollisuudet. Avioliittolaki kertoo myös, kuinka avioliitto solmitaan ja puretaan.

Avioliitto voidaan solmia myös maistraatissa. Sitä kutsutaan siviilivihkimiseksi.

Pappi tapaa vihkiparin ennen vihkitoimitusta. Vihkiparilla on todistus avioliiton esteiden tutkinnasta. Pappi täyttää yhdessä vihkiparin kanssa vihki-ilmoituksen. Pappi toimittaa asiakirjat edelleen seurakuntaan.

Vihkitoimituksen kulku
 

Avioliiton kirkolliseen solmimiseen liittyviä toimituskaavoja on kaksi: avioliittoon vihkiminen ja morsiusmessu. Lisäksi avioliiton siunaamisen kaavaa käytetään, kun halutaan pyytää Jumalan ... Lue lisää

Käytännön tietoa
 

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisen ... Lue lisää

Esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, jolla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Lue lisää

Häiden valmisteluja
 

Kirkollinen vihkiminen ja avioliiton siunaus ovat itsessään nopeita toimituksia, mutta vaativat kuitenkin tiettyjä valmisteluja ennen tärkeää päivää. Lue lisää

Sukunimen valinta
 

Puolisoilla on avioliittoon mennessään valittavana kaksi vaihtoehtoa: Lue lisää

Avioliiton siunaus
 

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Lue lisää