Kastetilaisuuden kulku

Ennen kastetoimitusta lapsi puetaan valkeaan kastemekkoon. Kastetilaisuus aloitetaan virrellä. Tämän jälkeen pappi sanoo tai jompikumpi vanhemmista sanoo, minkä nimen he ovat antaneet lapselleen. Pappi tekee kädellään ristinmerkin lapsen otsaan ja rintaan. Sitten rukoillaan lapsen puolesta.

Kastetilaisuudessa pappi tai joku läsnäolijoista lukee ns. lastenevankeliumin Mark. 10:13-16.

Pappi pitää puheen ja lukee sitten Raamatusta Jeesuksen kastekäskyn. Siinä Jeesus pyytää seuraajiltaan, että he kastaisivat kaikki kansat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sen jälkeen kaikki lausuvat yhdessä uskontunnustuksen.

Pappi kastaa lapsen valamalla vettä lapsen päähän kolme kertaa. Hän sanoo lapsen nimen ja kastaa hänet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Lapsi saa Jumalan siunauksen

 

Tämän jälkeen pappi panee kätensä lapsen pään päälle. Hän voi pyytää vanhempia ja kummeja tekemään samoin. Sitten pappi siunaa lapsen ja sanoo: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.”

 

Sen jälkeen rukoillaan esirukous. Esirukous voidaan toimittaa siten, että siinä on vanhempien-, kummien-, sisarusten- ja isovanhempien -rukous. Tämän jälkeen luetaan yhteen ääneen Isä meidän -rukous. Herran siunauksen ja virren jälkeen pappi antaa lapsen vanhemmille kastetodistuksen, ja kummit saavat kummitodistukset.

Kastettujen nimet kirkossa.