Suositun hääkappelin käyttö laajenee

Diakonissa Martta Salmen kerrotaan äkänneen Säkniemen kappelin Pyhäpaula-nimen, muistavat kappelin rakennustalkoissa mukana olleet Risto Huttunen ja rovasti Ossi Hjerppe.
Kuva: Seppo JJ Sirkka/ Eastpress Oy

Talkoovoimin mannerjäätikön synnyttämällä harjulla Kuolimon rannalla seisova Pyhäpaulan kappeli Säkniemessä on vapaaehtoistoiminnan voimainnäytös.

  • Epäilijöitä riitti, nouseeko kappeli ollenkaan, mutta se antoi vain entisestään lisäpontta ja intoa, muistaa rakennustalkoissa mukana ollut savitaipalelainen Risto Huttunen.

Kesällä 2006 valmistunut hirsinen kappeli rakennettiin talkoovoimin. Säkniemen tontti on ollut seurakunnan omistuksessa aivan seurakunnan alkutaipaleelta saakka. Heti sotien jälkeen alkoi leiritoiminta ja päärakennus rakennettiin 1950- ja 1960-luvun taitteessa.

  • Mäntytukit kaadettiin seurakunnan omasta metsästä Säkniemen palstalta ja hirret veistettiin rakennuspaikalla saman vuoden talvella. Pakkasta oli pahimmillaan yli -30°.

  • Hirsirunko pystytettiin vapun tienoilla ja piispa Voitto Huotari soudettiin kirkkoveneellä järven yli vihkimään kappelia 29.8.2006, kertoo Huttunen.

Kappelin sisällä on kunniataulu, jossa on mainittu niiden 16 miehen nimet, jotka kantoivat vastuun kappelin valmistumisesta.

  • Aikaisemmat sukupolvet ovat rakentaneet tällä seudulla kirkkoja ja seurakuntataloja, niin mekin halusimme jättää jotain jälkipolville.

  • Puhujanlahjoja kun ei oikein ole, mutta käden taidoissa löytyy, niin annoimme taitomme yhteisen hyvän käyttöön.

Säkniemen kärjessä sijaitsevat kesäkoti ja Pyhäpaulan kappeli ovat jatkossa kaikkien Taipaleen seurakuntalaisten yhteisessä käytössä.
Seurakunta on järjestänyt kesäkodilla monenlaisia leirejä ja kutsuiltoja eri ryhmille sekä kaikille avoimia saunailtoja.
Päärakennuksen ja saunarakennuksen lisäksi alueella on kaksi majoitusrakennusta, joihin mahtuu 40 henkilöä ja kappeliin 60 henkilöä.

Kesäkotia voi myös vuokrata ja se onkin ollut suosittu luonnon helmassa olevana perhejuhlien järjestämispaikkana.

Pyhäpaulan kappelin nimen syntyyn kerrotaan vaikuttaneen lähistöllä oleva Pyhä-Paula niminen lahti sekä Pyhä Paulus munkki, jonka kerrotaan liikkuneen aikoinaan alueella. Historia tuntee myös Pyhä Paula Roomalaisen, joka syntyi Roomassa vuonna 347.

 

Teksti: Seppo JJ Sirkka

Pyhäpaulan kappelin alttari.
Kuva: Seppo JJ Sirkka/ Eastpress Oy