Järjestelytoimikunta 14.8.2018

Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunta kokoontui kolmatta kertaa 14.8.2018 Lemillä. Asialistalla oli useita perustettavan seurakunnan käytännön toimintaan liittyviä päätöksiä.

Järjestelytoimikunta päätti Taipaleen seurakunnan kirkkoherranviraston sijaintipaikaksi nykyisen Savitaipaleen kirkkoherranviraston osoitteessa Nikkarintie 2. Savitaipaleen lisäksi kirkkoherranviraston asioissa palvellaan jatkossakin myös Taipalsaarella (Savilahdentie 18 C) sekä Lemillä (Lukkarinkuja 2).
Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisille ennen kaikkea asiakaspalvelu, jonka kautta hoidetaan mm. toimitusten järjestely, tilavaraukset, hautausasioiden järjestelyt sekä virkatodistusten ja muiden asiakirjojen tilaukset. Asiointipisteiden aukioloajat pyritään järjestämään niin, että jokaisella alueella pystytään palvelemaan myös loma-aikoina. Uudessa seurakunnassa on tärkeää säilyttää palvelut kaikkien seurakuntalaisten ulottuvilla.

Talousarvion laadinta on jo hyvässä vauhdissa eri työaloilla. Järjestelytoimikunta vahvisti Savitaipaleen ja Taipalsaaren talouspäälliköiden laatiman talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laadintaohjeen. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on nykyisten seurakuntien 2018 talousarviotaso. Taipaleen seurakunnan ensimmäisen toimintavuoden talousarviossa säästöjä haetaan henkilöstömenoissa työaikasuunnittelun ja henkilöstöresurssien järkevän kohdentamisen avulla. Toiminnan suunnittelussa lähtökohtana ovat yhteiset tavoitteet, joihin työalat vastaavat omilla toiminnallisilla tavoitteillaan. Yhteisiä tavoitteita Taipaleen seurakunnassa ovat:

  1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

  2. Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

  3. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

  4. Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

  5. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

 

Savitaipaleella järjestetään 12.11.2018 seurakuntailta Taipaleen seurakuntalaisille. Paikalla on piispa Seppo Häkkinen. Tilaisuuteen järjestetään tarvittaessa kuljetukset Lemiltä ja Taipalsaarelta. Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan lisää syksyn aikana.