Järjestelytoimikunta 12.6.2018

Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunnan toisessa kokouksessa 12.6.2018 tartuttiin ensimmäisiin tulevan seurakunnan toiminnan järjestelyn kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Järjestelytoimikunta vahvisti toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulun, jonka mukaisesti lähdetään rakentamaan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2019. Syksyllä valittava uuden seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion tammikuussa.

Tärkeä päätös talouden suunnittelun kannalta on tuloveroprosentti. Järjestelytoimikunta päätti Taipaleen seurakunnan kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,75 prosenttiyksikköä vuodelle 2019. Selvitys- ja neuvotteluvaiheessa tätä on pidetty lähtökohtana laskelmille. Pääosa seurakunnan tuloista tulee kirkollisverosta ja kirkollisverotuloilla pitäisi kattaa pääsääntöisesti toiminnan kustannukset ja uuden seurakunnan aloittaessa halutaan turvata toiminnan jatkuminen paikallisesti tekemättä leikkauksia palveluihin. Kirkollisverotuloilla maksetaan seurakunnan kaikkea toimintaa päiväkerhoista diakonia-avustuksiin, jumalanpalveluksista kinkereihin ja virastopalveluista hautatoimeen. Tulevaisuudessa näitä palveluita halutaan tuoda entistä enemmän näkyviin ja kertoa, mitä kaikkea seurakuntalaisella on mahdollisuus saada kirkollisverolla.

Seurakuntien liitoksen selvitysvaiheessa tehtiin kirkkohallituksen ohjeistuksen mukainen lapsivaikutusten arviointi. Koska selvitysvaiheessa oli mahdoton tietää tarkemmin, millaiseksi tulevan seurakunnan toiminta muotoutuu, on tarkoituksenmukaista tehdä tarkempi arviointi nyt, kun prosessi uuden seurakunnan rakentamiseksi on käynnissä. Mukaan halutaan ottaa kaikki seurakunnan toiminnan piirissä olevat lapset ja nuoret, sillä erilaiset päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot ja muu nuorisotoiminta muodostavat tärkeän osan seurakunnan toiminnasta. Lapsivaikutusten arvioinnin kautta toivotaan, että myös tulevaisuuden seurakuntalaisten ääni kuuluu Taipaleen seurakunnassa ja toiminta muotoutuu kaikille sopivaksi.  Taipaleen seurakuntaa rakennetaan yhdessä ja mukaan halutaan kaikenikäiset seurakuntalaiset.

Järjestelytoimikunta keskusteli Taipaleen seurakunnan viestintäsuunnitelmasta. Tarkoituksena on tiedottaa valmisteluvaiheessa päätöksistä ja etenemisestä sekä tuoda seurakunnan työtä näkyväksi. Myös paikallisperinteiden ja henkilökunnan toivotaan tulevan tutuksi koko uuden seurakunnan alueella.