Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunnan tiedotteet

Järjestelytoimikunta kokoontuu vuoden 2018 aikana noin kerran kuukaudessa. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia. Tiedotteissa kerrotaan tarkemmin, kuinka järjestelytoimikunnan tehtävät Taipaleen seurakuntaa varten etenevät.

Kirkkohallituksen täysistunto on 27.3.2018, § 42 tehnyt päätöksen, että Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat lakkautetaan 31.12.2018 ja 1.1.2019 perustetaan uusi Taipaleen seurakunta.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on 8.5.2018, § 157 asettanut uudelle Taipaleen seurakunnalle järjestelytoimikunnan, joka muodostuu Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnan luottamushenkilöistä sekä tulevan Taipaleen seurakunnan kirkkoherrasta, Lea Karhisesta. Järjestelytoimikunta valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Lea Karhisen, varapuheenjohtajaksi Anja Liimataisen ja sihteeriksi toimistosihteeri Riika Hellströmin.

 

 

 

Järjestelytoimikunta 12.6.2018
 

Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunnan toisessa kokouksessa 12.6.2018 tartuttiin ensimmäisiin tulevan seurakunnan toiminnan järjestelyn kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Järjestelytoimikunta vahvisti toiminnan ja talouden ... Lue lisää

Järjestelytoimikunta 14.8.2018
 

Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunta kokoontui kolmatta kertaa 14.8.2018 Lemillä. Asialistalla oli useita perustettavan seurakunnan käytännön toimintaan liittyviä päätöksiä. Lue lisää

Järjestelytoimikunta 6.9.2018
 

Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunta kokoontui 6.9.2018 Taipalsaarella. Kokouksen tärkeimpänä asiana oli Taipaleen seurakunnan tiedotus ja viestintä, joiden on todettu olevan olennainen osa seurakunnan rakennemuutoksen onnistumista. Lue lisää