Kysely seurakuntalaisille seurakuntaliitoksesta

Kyselyyn voi vastata Lemin ja Taipalsaaren seurakunnan jäsenet.

Tämä kysely on tällä hetkellä suunnattu Lemin ja Taipalsaaren seurakunnan jäsenille.

Jos kyselylomakkeeseen vastaamisessa tulee jotain ongelmia tai lomake ei toimi, otathan yhteyttä toimistosihteeri Riika Hellströmiin, riika.hellströ**@**

Lomakkeiden vastaukset toimitetaan nähtäväksi Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien yhdistymisneuvotteluista vastanneelle ohjausryhmälle. Ohjausryhmässä on mukana jokaisen seurakunnan edustajia.

Kyselyyn pyydetään vastauksia syyskuun loppuun mennessä.

 

 

Kyselylomake

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Kuulutteko evankelis-luterilaiseen kirkkoon? *


Mihin kyselyä koskevista seurakunnista kuulutte


Oletteko tietoinen, että seurakuntanne on käynyt neuvotteluita liittyäkseen toiseen seurakuntaan/ ollakseen osa uutta Taipaleen seurakuntaa vuoden 2019 alussa?


Miten arvioisitte mahdollisen seurakuntaliitoksen/uuden seurakunnan perustamisen vaikuttavan teihin itseenne ja seurakunnassanne?
Arvioikaa väite kerrallaan mahdollisen uudistuksen vaikutusta.
Uudistus tulee vaikuttamaan hengelliseen elämääni


Uudistus tulee vaikuttamaan mahdollisuuksiini osallistua seurakunnan toimintaan


Uudistus tulee vaikuttamaan näkemyksiini seurakunnan jäsenyydestä ja sen merkityksestä


Uudistus tulee vaikuttamaan seurakunnan palveluiden saatavuuteen


Uudistus tulee vaikuttamaan tunteeseeni seurakunnan tuttuudesta


Uudistus tulee vaikuttamaan seurakunnan palveluiden monipuolisuuteen


Uudistus tulee vaikuttamaan seurakunnan palveluiden laatuun


Uudistus tulee vaikuttamaan seurakuntalaisten mahdollisuuksiin toimia vapaaehtoisena


Oman seurakuntanne toiminta ja palvelut
Seurakuntani toiminta ja palvelut vastaavat tämän hetkisiin hengellisiin tarpeisiini.


Seurakuntarajoilla on merkitystä osallistumiselleni seurakunnan toimintaan


Seurakuntarajoilla on merkitystä hengellisen elämäni toteuttamiselle


Voisiko teidän puolestanne seurakunnan jäsenyys määrittyä muutoinkin kuin nykyiseen tapaan, jonka mukaan asuinpaikka määrää sen, mihin seurakuntaan henkilö kuuluu?
Kuinka monta kertaa olette osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana: - Jumalanpalvelukseen?

- Kirkollisiin toimituksiin (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen)?

- Muihin kirkon toimintoihin tai aktiviteetteihin kuin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin?

Kun pyydätte pappia toimittamaan kirkollista toimitusta, onko Teille papin valinnassa tärkeää, että: - Hän on oman seurakunnan pappi


- Hän on entuudestaan tuttu


- Minulla on hyviä kokemuksia hänen aikaisemmin hoitamistaan toimituksista


- Ystävä on suositellut häntä


- Suvullani tai perheelläni on aina tapana käyttää samaa pappia


Montako oman seurakuntanne työntekijää tunnette
Montako kertaa katsotte, oman seurakuntanne tavoittaneen teidät henkilökohtaisesti tavalla tai toisella (kohtaaminen, kirje, osallistuminen jne.) viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Taustakysymyksiä
Mikä on ikänne?


Mikä on sukupuolenne?


Mikä on ammattinne?
muu, mikä
Mikä on nykyinen perhemuotonne?
Oletteko seurakunnan työntekijä?


Oletteko seurakunnan luottamushenkilö?


Kuinka usein rukoilette?


Vapaa sana: