Taipalsaaren seurakunta mukaan liitosneuvotteluihin

Taipalsaaren seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2016 esittää kirkkovaltuustolle, että myös Taipalsaaren seurakunta lähtee mukaan liitosneuvotteluihin Lemin, Savitaipaleen ja Luumäen seurakuntien kanssa.

Taipalsaaren seurakunnan kirkkovaltuusto oli asiasta samaa mieltä, ja hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen 16.1.2017 pidetyssä kokouksessa.

                              *  *  *  *  *  *  *  *

Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien yhteistyöselvitys käynnistyi 26.1.2016 ohjausryhmän kokoontumisella Savitaipaleella. Ohjausryhmään kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäälliköt sekä kirkkovaltuustojen puheenjohtajat ja kirkkoneuvostojen varapuheenjohtajat.

Järjestäytymiskokouksessa ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin lääninrovasti Ossi Hjerppe, varapuheenjohtajaksi kirkkoherra Lea Karhinen ja sihteeriksi selvitysmies Raimo Turunen.

Yhteistyöselvitys valmistui syyskuussa 2016. Selvityksen aikana tarkasteltiin mm.

  • seurakuntien toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä näihin liittyviä kehittämishaasteita mahdollisimman laajasti

  • seurakuntien jäsenkehitystä ja–ennusteita

  • henkilöstötilannetta lähivuosien todennäköiset muutokset huomioiden

  • erilaisten yhteistyömallien vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia

  • nykyistä yhteistyötä

Työskentelyn päätteeksi syntyi ehdotus yhteistyön kehittämiseksi seurakuntien päättävien elinten pohdittavaksi.

 

 

 


pdf liite

SEURAKUNTIEN YHTEISTYÖSELVITYKSEN LOPPURAPORTTI 2016